Από την 1η Μαρτίου 2012 έχει τεθεί σε ισχύ ο νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης. Δείτε το Νόμο εδώ.