Όλες τις διατάξεις/τροποποιήσεις/ερμηνείες κτλ. που σχετίζονται με τη διαδικασία ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο του Υ.Π.Ε.Κ.Α.