Εγκρίθηκαν τροποποιήσεις και προσθήκες για τις Τεχνικές Οδηγίες Τ.Ε.Ε. που αφορούν στην Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων. Διαβάστε το ΦΕΚ.