Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 73ΑΑΠ/14.03.2013 η απόφαση για την ανακατάταξη του οδικού τμήματος της υφισταμένης Εθνικής Οδού (1) Αθηνών − Λαμίας: «Ανισόπεδος κόμβος Λογγού − Άγιος Κωνσταντίνος − Ασπρονέρι − Καμμένα Βούρλα − Δυτικός Ημικόμβος Καμμένων Βούρλων» και ένταξη αυτού στο Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο.