Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 191ΑΑΠ/30.05.2013 το διάταγμα για την έγκριση πολεοδομικής μελέτης της έκτασης ιδιοκτησίας υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωργίας στη θέση "Λεύκες" της Τ.Κ. Αγίου Σεραφείμ του Δήμου Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου.