Δημοσιεύθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου το αναθεωρημένο κείμενο του Κανονισμού Επεμβάσεων σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η ισχύς του αρχίζει από τις 25 Σεπτεμβρίου 2013.

Ο Καν.Επε. αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας των υφιστάμενων κατασκευών και το σχεδιασμό των επεμβάσεων σ' αυτές. Το αναθεωρημένο κείμενο εμπεριέχει τοπικές διορθώσεις του αρχικού κειμένου, το οποίο είχε δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 42Β - 20.01.2012, καθώς και προσαρμογές στον Ευρωκώδικα 8.

Εδώ μπορείτε να κατεβάστε και να διαβάσετε το ΦΕΚ.