Τέλος στις ουρές και την αναμονή στις Δ.Ο.Υ. για την υποβολή Φ.Ε.Μ.

Στο TaxisNET υπάρχει πλέον η δυνατότητα υποβολής της Δήλωσης απόδοσης προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές Αρχιτεκτόνων & Μηχανικών. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο μενού Εφαρμογών Παρακρατούμενων Φόρων.