Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 57Β/16.01.2014 η ΚΥΑ με την οποία τροποποιούνται οι διατάξεις που αφορούν στον έλεγχο των κατασκευών από τους ελεγκτές δόμησης. Παύει πλέον να ισχύει η 9875/2012 απόφαση (Β΄ 465) «Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης» των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και πλέον οι έλεγχοι διενεργούνται με τις νέες διατάξεις.