Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 455Β/25.02.2014 η απόφαση για τον καθορισμό των ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό. Δείτε το ΦΕΚ.