Στο ΦΕΚ 95ΑΑΠ/31.03.2014 εκδόθηκε η απόφαση για την αλλαγή χρήσης κτιρίου, το οποίο βρίσκεται επί ρυμοτομούμενου ακινήτου.

Απαιτείται η έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης και να έχει παρέλθει δεκαετία από την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, η οποία δεν έχει ακόμη συντελεστεί. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που υφίστανται αυθαίρετες κατασκευές/χρήσεις της Κατηγορίας 5 του άρθρου 9 του Ν. 4178/2013.