Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 94Α/14.04.2014 ο Νόμος 4258/2014 για τη διαδικασία οριοθέτησης και ρύθμισης θεμάτων για τα υδατορέματα, καθώς και ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας. Δείτε το ΦΕΚ.