Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2440Β/15.09.2014 η απόφαση για τον συμψηφισμό του ποσού του ειδικού προστίμου αυθαιρέτων με εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής επάρκειας. Διαβάστε το ΦΕΚ εδώ.