Τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το νέο ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών δόμησης.