Δημοσιεύθηκε η απόφαση για τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού, στο ΦΕΚ 529Β/03.04.2015.

Με την απόφαση αυτή καταργείται η 3/1981 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και τίθεται πλέον σε ισχύ η 3/2015 Πυροσβεστική Διάταξη.