Δημοσιεύθηκε η απόφαση για τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εκπαιδευτηρίων (Πυροσβεστική Διάταξη υπ' αριθ. 16/2015), στο ΦΕΚ 2326Β/29.10.2015.