Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2774Β/18.12.2015 η απόφαση για τον καθορισμό των ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και φέρουσα τοιχοποιία, που έχουν υποστεί βλάβες από πυρκαγιά. Δείτε το ΦΕΚ.