Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1136Β/22.04.2016 η έγκριση δέσμευσης ποσού 8.600.00,00 € για τη δημοπράτηση του έργου «Παράπλευρο Δίκτυο Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ − Ανακατασκευή Παραλιακής Οδού Αγ. Κωνσταντίνου (Ν.Ε.Ο.1)».

Κατεβάστε το ΦΕΚ.