Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1561Β/02.06.2016 η έγκριση του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016).

Κατεβάστε το ΦΕΚ.