Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3029Β/22.09.2016 η απόφαση για παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από τον σεισμό στις 26.1.2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης, καθώς και τους σεισμούς στις 7.8.2013 και 6.2.2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται μέχρι 31/12/2016 για τις Περιφερειακές Ενότητες Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας και μέχρι 30/06/2017 για τις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης.