Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3232Β/07.10.2016 η ΚΥΑ με την οποία παρατείνεται κατά 4 μήνες η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013. Η λήξη της προθεσμίας είναι πλέον η 08/02/2017.