Δημοσιεύθηκε η απόφαση για τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών καταστημάτων (Πυροσβεστική Διάταξη υπ' αριθ. 8/2016), στο ΦΕΚ 165Β/26.01.2017.