Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 206Β/30.01.2017 η απόφαση για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών - πεζοπορικών μονοπατιών.