Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 364Β/09.02.2017 η ΚΥΑ με την οποία παρατείνεται κατά 3 μήνες η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013. Η λήξη της προθεσμίας είναι πλέον η 08/05/2017.