Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1100Β/30.03.2017 η Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για τον καθορισμό των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και ιστορικών τόπων ανά την επικράτεια που εξαιρούνται της παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού.