Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 56Α/13.04.2017 ο Νόμος 4467/2017 με τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει σημαντικές διατάξεις για τους δασικούς χάρτες και για τις αιτήσεις τακτοποίησης γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα που εκχερσώθηκαν προ του 1975 αλλά και μεταξύ 1975-2007, συμπλήρωση συγκεκριμένων διατάξεων του Ν.4067/2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός), την αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, κ.τ.λ.