Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1750Β/19.05.2017 η ΚΥΑ για την απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων.