Δημοσιεύθηκε στις 30 Αυγούστου η 2η αναθεώρηση του Κανονισμού Επεμβάσεων.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε το σώμα του Κανονισμού.