Δημοσιεύθηκε ο νέος Νόμος για τη δόμηση. Διαβάστε το ΦΕΚ εδώ.