σεισμόπληκτα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3029Β/22.09.2016 η απόφαση για παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από τον σεισμό στις 26.1.2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης, καθώς και τους σεισμούς στις 7.8.2013 και 6.2.2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται μέχρι 31/12/2016 για τις Περιφερειακές Ενότητες Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας και μέχρι 30/06/2017 για τις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

Άγιος Κωνσταντίνος

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1136Β/22.04.2016 η έγκριση δέσμευσης ποσού 8.600.00,00 € για τη δημοπράτηση του έργου «Παράπλευρο Δίκτυο Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ − Ανακατασκευή Παραλιακής Οδού Αγ. Κωνσταντίνου (Ν.Ε.Ο.1)».

Κατεβάστε το ΦΕΚ.

σεισμόπληκτα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 216Β/08.02.2016 η απόφαση για παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από τον σεισμό στις 26.1.2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης, καθώς και τους σεισμούς στις 7.8.2013 και 6.2.2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται μέχρι 30/06/2016.

πυρκαγιά

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2774Β/18.12.2015 η απόφαση για τον καθορισμό των ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και φέρουσα τοιχοποιία, που έχουν υποστεί βλάβες από πυρκαγιά. Δείτε το ΦΕΚ.