πυροπροστασία χώρων συνάθροισης

Δημοσιεύθηκε η απόφαση για τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού, στο ΦΕΚ 529Β/03.04.2015.

Με την απόφαση αυτή καταργείται η 3/1981 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και τίθεται πλέον σε ισχύ η 3/2015 Πυροσβεστική Διάταξη.

σεισμόπληκτα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 472Β/27.03.2015 η απόφαση για παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από τον σεισμό στις 26.1.2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης, καθώς και τους σεισμούς στις 7.8.2013 και 6.2.2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται μέχρι 31/12/2015.

νόμος

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 269Α/24.12.2014 ο Νόμος 4315/2014 που αφορά τις πράξεις εισφοράς σε γη και χρήμα και διάφορες πολεοδομικές και άλλες διατάξεις.