αυθαίρετα

Συνταγματικός κρίθηκε ο νόμος 4178/2013 για τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων, σύμφωνα με την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας που συνεδρίασε κεκλεισμένων των θυρών.

Εθνικό Κτηματολόγιο

Από την ΕΚΧΑ Α.Ε. εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Η ΕΚΧΑ ΑΕ θέτει σε δοκιμαστική λειτουργία την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014 την διαδικτυακή υπηρεσία «Τελικά στοιχεία κτηματογράφησης – αρχικές εγγραφές» για όλες τις περιοχές της χώρας που η κτηματογράφηση είχε ξεκινήσει πριν το 2008 και έχουν προκύψει τα τελικά στοιχεία κτηματογράφησης – αρχικές εγγραφές. Η υπηρεσία λειτουργεί ήδη από τον Μάιο για 16 περιοχές των προγραμμάτων κτηματογράφησης μετά το 2008 (σχετική ανακοίνωση 28/05/2014).

αυθαίρετα

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2440Β/15.09.2014 η απόφαση για τον συμψηφισμό του ποσού του ειδικού προστίμου αυθαιρέτων με εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής επάρκειας. Διαβάστε το ΦΕΚ εδώ.

νόμος

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 142Α/28.06.2014 ο Νόμος 4269/2014 σχετικά με τη Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση.