αυθαίρετα

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2440Β/15.09.2014 η απόφαση για τον συμψηφισμό του ποσού του ειδικού προστίμου αυθαιρέτων με εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής επάρκειας. Διαβάστε το ΦΕΚ εδώ.

νόμος

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 142Α/28.06.2014 ο Νόμος 4269/2014 σχετικά με τη Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 148ΑΑΠ/09.05.2014 η απόφαση κύρωσης των διαγραμμάτων εφαρμογής και της υψομετρικής μελέτης του ρυμοτομικού σχεδίου του Παραθεριστικού Οικισμού Υπαλλήλων Υπουργείου Γεωργίας στη θέση "Λεύκες - Μαυροκουρούνα" της Δ.Ε. Μώλου του Δήμου Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου.

νόμος

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 94Α/14.04.2014 ο Νόμος 4258/2014 για τη διαδικασία οριοθέτησης και ρύθμισης θεμάτων για τα υδατορέματα, καθώς και ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας. Δείτε το ΦΕΚ.