Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 148ΑΑΠ/09.05.2014 η απόφαση κύρωσης των διαγραμμάτων εφαρμογής και της υψομετρικής μελέτης του ρυμοτομικού σχεδίου του Παραθεριστικού Οικισμού Υπαλλήλων Υπουργείου Γεωργίας στη θέση "Λεύκες - Μαυροκουρούνα" της Δ.Ε. Μώλου του Δήμου Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου.

νόμος

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 94Α/14.04.2014 ο Νόμος 4258/2014 για τη διαδικασία οριοθέτησης και ρύθμισης θεμάτων για τα υδατορέματα, καθώς και ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας. Δείτε το ΦΕΚ.

Στο ΦΕΚ 95ΑΑΠ/31.03.2014 εκδόθηκε η απόφαση για την αλλαγή χρήσης κτιρίου, το οποίο βρίσκεται επί ρυμοτομούμενου ακινήτου.

Απαιτείται η έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης και να έχει παρέλθει δεκαετία από την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, η οποία δεν έχει ακόμη συντελεστεί. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που υφίστανται αυθαίρετες κατασκευές/χρήσεις της Κατηγορίας 5 του άρθρου 9 του Ν. 4178/2013.

σεισμόπληκτα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 455Β/25.02.2014 η απόφαση για τον καθορισμό των ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό. Δείτε το ΦΕΚ.

ελεγκτές δόμησης

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 57Β/16.01.2014 η ΚΥΑ με την οποία τροποποιούνται οι διατάξεις που αφορούν στον έλεγχο των κατασκευών από τους ελεγκτές δόμησης. Παύει πλέον να ισχύει η 9875/2012 απόφαση (Β΄ 465) «Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης» των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και πλέον οι έλεγχοι διενεργούνται με τις νέες διατάξεις.