Στο ΦΕΚ 95ΑΑΠ/31.03.2014 εκδόθηκε η απόφαση για την αλλαγή χρήσης κτιρίου, το οποίο βρίσκεται επί ρυμοτομούμενου ακινήτου.

Απαιτείται η έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης και να έχει παρέλθει δεκαετία από την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, η οποία δεν έχει ακόμη συντελεστεί. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που υφίστανται αυθαίρετες κατασκευές/χρήσεις της Κατηγορίας 5 του άρθρου 9 του Ν. 4178/2013.

σεισμόπληκτα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 455Β/25.02.2014 η απόφαση για τον καθορισμό των ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό. Δείτε το ΦΕΚ.

ελεγκτές δόμησης

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 57Β/16.01.2014 η ΚΥΑ με την οποία τροποποιούνται οι διατάξεις που αφορούν στον έλεγχο των κατασκευών από τους ελεγκτές δόμησης. Παύει πλέον να ισχύει η 9875/2012 απόφαση (Β΄ 465) «Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης» των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και πλέον οι έλεγχοι διενεργούνται με τις νέες διατάξεις.

φόρος

Τέλος στις ουρές και την αναμονή στις Δ.Ο.Υ. για την υποβολή Φ.Ε.Μ.

Στο TaxisNET υπάρχει πλέον η δυνατότητα υποβολής της Δήλωσης απόδοσης προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές Αρχιτεκτόνων & Μηχανικών. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο μενού Εφαρμογών Παρακρατούμενων Φόρων.

θέατρο

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3106Β/09.12.2013 η απόφαση για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου.