φόρος

Τέλος στις ουρές και την αναμονή στις Δ.Ο.Υ. για την υποβολή Φ.Ε.Μ.

Στο TaxisNET υπάρχει πλέον η δυνατότητα υποβολής της Δήλωσης απόδοσης προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές Αρχιτεκτόνων & Μηχανικών. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο μενού Εφαρμογών Παρακρατούμενων Φόρων.

θέατρο

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3106Β/09.12.2013 η απόφαση για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου.

σεισμόπληκτα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2661Β/18.10.2013 η απόφαση για τον καθορισμό των ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για την κατάθεση φακέλων επισκευής κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό.

σεισμόπληκτα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2404Β/26.09.2013 η απόφαση για τις προθεσμίες και τη διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από το σεισμό της 7ης Αυγούστου 2013 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας και Φωκίδας.

σεισμόπληκτα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2215Β/09.09.2013 η απόφαση για την οριοθέτηση των περιοχών και τις πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 7ης Αυγούστου 2013 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας και Φωκίδας.