Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 191ΑΑΠ/30.05.2013 το διάταγμα για την έγκριση πολεοδομικής μελέτης της έκτασης ιδιοκτησίας υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωργίας στη θέση "Λεύκες" της Τ.Κ. Αγίου Σεραφείμ του Δήμου Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 73ΑΑΠ/14.03.2013 η απόφαση για την ανακατάταξη του οδικού τμήματος της υφισταμένης Εθνικής Οδού (1) Αθηνών − Λαμίας: «Ανισόπεδος κόμβος Λογγού − Άγιος Κωνσταντίνος − Ασπρονέρι − Καμμένα Βούρλα − Δυτικός Ημικόμβος Καμμένων Βούρλων» και ένταξη αυτού στο Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο.

Ηλεκτρονικά υποβάλονται πλέον από την Παρασκευή, 1η Μαρτίου, τα έντυπα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), μετά από απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση.

νόμος

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο Νόμος 4122/2013 για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων και την εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Διαβάστε το ΦΕΚ.