Δημοσιεύθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου το αναθεωρημένο κείμενο του Κανονισμού Επεμβάσεων σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η ισχύς του αρχίζει από τις 25 Σεπτεμβρίου 2013.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 191ΑΑΠ/30.05.2013 το διάταγμα για την έγκριση πολεοδομικής μελέτης της έκτασης ιδιοκτησίας υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωργίας στη θέση "Λεύκες" της Τ.Κ. Αγίου Σεραφείμ του Δήμου Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 73ΑΑΠ/14.03.2013 η απόφαση για την ανακατάταξη του οδικού τμήματος της υφισταμένης Εθνικής Οδού (1) Αθηνών − Λαμίας: «Ανισόπεδος κόμβος Λογγού − Άγιος Κωνσταντίνος − Ασπρονέρι − Καμμένα Βούρλα − Δυτικός Ημικόμβος Καμμένων Βούρλων» και ένταξη αυτού στο Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο.