δημόσια έργα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1746Β/19.05.2017 η Απόφαση για τον Κανονισμό Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για τις κατηγορίες έργων:

1. Έργων Οδοποιίας

2. Υδραυλικών Έργων

3. Λιμενικών Έργων

4. Οικοδομικών Έργων

5. Έργων Πρασίνου

6. Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών

κατάστημα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1723Β/18.05.2017 η ΚΥΑ για την απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων.

αρχαιολογικοί χώροι

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1100Β/30.03.2017 η Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για τον καθορισμό των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και ιστορικών τόπων ανά την επικράτεια που εξαιρούνται της παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού.