Ηλεκτρονικά υποβάλονται πλέον από την Παρασκευή, 1η Μαρτίου, τα έντυπα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), μετά από απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση.

νόμος

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο Νόμος 4122/2013 για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων και την εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Διαβάστε το ΦΕΚ.