Ξεκίνησε το πρόγραμμα "Χτίζοντας το Μέλλον" του Υ.Π.Ε.Κ.Α., το οποίο αφορά παρεμβάσεις σε κτίρια, με στόχο την ενεργειακή τους αναβάθμιση. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Από τις 20/01/2012 βρίσκεται σε ισχύ ο Καν.Επε., ο οποίος αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας των υφιστάμενων κατασκευών και το σχεδιασμό των επεμβάσεων σ' αυτές. Εδώ μπορείτε να κατεβάστε και να διαβάσετε το ΦΕΚ.