Από τις 20/01/2012 βρίσκεται σε ισχύ ο Καν.Επε., ο οποίος αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας των υφιστάμενων κατασκευών και το σχεδιασμό των επεμβάσεων σ' αυτές. Εδώ μπορείτε να κατεβάστε και να διαβάσετε το ΦΕΚ.

αυθαίρετα

Όλες τις διατάξεις/τροποποιήσεις/ερμηνείες κτλ. που σχετίζονται με τη διαδικασία ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

νόμος

Από την 1η Μαρτίου 2012 έχει τεθεί σε ισχύ ο νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης. Δείτε το Νόμο εδώ.