αυθαίρετα

Όλες τις διατάξεις/τροποποιήσεις/ερμηνείες κτλ. που σχετίζονται με τη διαδικασία ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

νόμος

Από την 1η Μαρτίου 2012 έχει τεθεί σε ισχύ ο νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης. Δείτε το Νόμο εδώ.