Τ.Ε.Ε. Μαρκόπουλου Ωρωπού

ΦΟΡΕΑΣ: Ο.Σ.Κ.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΗΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

Χρονική περίοδος: 2003-2004