Συγκρότημα 15 διώροφων κατοικιών με υπόγειο - Άνοιξη Αττικής

ΦΟΡΕΑΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΗΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

Χρονική περίοδος: 2006-2007