Διαμόρφωση Νέας Επέκτασης Νεκροταφείου

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Χρονική περίοδος: 2005-2006