Επέκταση Δημοτικού σχολείου Λουτρών Υπάτης

ΦΟΡΕΑΣ: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ξ ΑΓΓ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ - Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Χρονική περίοδος: 2005-2006