Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημ. Σχολείου Λουτρών Υπάτης

ΦΟΡΕΑΣ: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΓΓ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Χρονική περίοδος: 2005-2006