Ανέγερση δύο κατοικιών στη Μενδενίτσα Φθιώτιδας

KSP ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

Χρονική περίοδος: 2007-2008