Εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 87.22kWp

Άγιος Κων/νος Φθιώτιδας

Χρονική περίοδος: 2011-2012