Τοπογραφική αποτύπωση ζώνης απαλλοτρίωσης Ν.Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας από θέση ξενοδοχείου "ΣΙΣΣΥ" εώς θέση "ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ"

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΒΑΓΙΩΤΗΣ

Χρονική περίοδος: 2012