Ανέγερση ισογείου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

Παραλία Καλάμου - Άγιος Κων/νος.

Χρονική περίοδος: 2017