Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2215Β/09.09.2013 η απόφαση για την οριοθέτηση των περιοχών και τις πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 7ης Αυγούστου 2013 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας και Φωκίδας.